Nu stärker vi vårt arbetsmiljöarbete

2021-07-07

Vi implementerar nytt verktyg från Avonova för att stärka vårt arbetsmiljöarbete. Vi har valt verktyget SAM Digital från Avonova som är ett digitalt ledningssystem för vårt ständigt pågående arbetsmiljöarbete. Systemet stödjer oss i vårt arbete som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljöarbete där samtliga av våra medarbetare lätt kan logga in från sina telefoner etc.